REGULAMIN KONKURSU

„Który z opisanych planerów chciałabyś mieć i dlaczego?”

na portalu Instagram z dnia 15 stycznia 2020 r.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Lady Planer Martyna Godlewska, NIP 8381853926, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piekałkiewicza 3 lok. 37.

2. Konkurs odbywa się na terenie Polski za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram, na profilu o nazwie „ladyplaner” prowadzonym przez organizatora, pod postem konkursowym, który oznaczony jest odpowiednio w opisie.

3. Sponsorem nagrody jest organizator konkursu.

4. Konkurs trwa od 15 do 19 stycznia 2020 r., ogłoszenie wyników odbędzie się 20 stycznia 2020 r.

5. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin.

Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców
1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, które wykonają w pełni wszystkie zadania konkursowe.

2. Aby wziąć udział w konkursie należy:

- odpowiedzieć na pytanie „Który z opisanych planerów chciałabyś mieć i dlaczego?” w komentarzu pod postem konkursowym;

- polubić post konkursowy;

- udostępnić post konkursowy na swoim profilu (w galerii lub za pomocą instastory);

- zaobserwować profil organizatora o nazwie „ladyplaner”.

3. Użytkownicy, którzy nie spełnią wszystkich wymienionych wymogów, nie będą brani pod uwagę podczas rozstrzygnięcia konkursu.

4. Jeden użytkownik może zostawić maksymalnie jeden komentarz konkursowy pod postem konkursowym. W przypadku, gdy odpowiedzi tego samego użytkownika będzie więcej, zostanie on zdyskwalifikowany.

5. Konkurs wygra osoba, która według organizatora konkursu odpowie na zadane pytanie w najbardziej kreatywny i oryginalny sposób.

6. Osoba, która wygra konkurs otrzyma wiadomość prywatną lub zostanie poproszona o wysłanie wiadomości prywatnej do organizatora w celu ustalenia drogi dalszego kontaktu i postępowania w sprawie nagrody.

7. W przypadku braku odpowiedzi zwycięzcy w ciągu 24 godzin, zostanie wybrany inny zwycięzca konkursu z osób, które zamieściły komentarz i spełniły inne założenia według określonych zasad i we wskazanym terminie.

8. Nagroda zostanie wysłana zwycięzcy na podany przez nią adres w ciągu 14 dni roboczych za pośrednictwem kuriera Poczty Polskiej.

Nagrody

1. Zwycięzca konkursu otrzyma jako nagrodę wskazany przez siebie w komentarzu konkursowym planer z możliwością personalizacji. Wartość nagrody to 100 zł, 115 zł, 130 zł lub 150 zł, w zależności od wybranego produktu, oraz koszt przesyłki zamówienia.

2. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną lub inny produkt oraz przeniesienia nagrody na inną osobę.

3. Zwycięzca konkursu odpowiada za dostarczenie stosownych danych, takich jak adres do wysyłki i adres email, organizatorowi konkursu, w celu zrealizowania nagrody.

Reklamacje

1. Reklamacje otrzymanego produktu odbywać się będą na podstawie regulaminu sklepu www.ladyplaner.pl.

2. Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres kontakt@ladyplaner.pl.

 

Postanowienia końcowe

1. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie mają obowiązek zapoznać się z poniższym regulaminem.

2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Osoby biorące udział w konkursie oświadczają, że są autorami zamieszczonych komentarzy oraz właścicielami kont, za pomocą których biorą udział w konkursie.

4. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Polityka prywatności

1. Organizator użyje danych zwycięzcy (Instagram ID, imię i nazwisko, adres, telefon) tylko i wyłącznie w celu spersonalizowania i wysłania nagrody, oraz usunie je zaraz po jej zrealizowaniu.

2. Zwycięzca poda ww. dane drogą mailową na adres kontakt@ladyplaner.pl w ciągu doby od poinformowania go o wygranej przez organizatora poprzez wiadomość prywatną na portalu Instagram.

3. Podane przez zwycięzce dane nie będą przekazywane osobom ani podmiotom trzecim innym niż przewoźnik w dniu nadania przesyłki z nagordą, w tym przypadku kurier Poczty Polskiej.

4. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą za pośrednictwem portalu Instagram w wiadomości prywatnej, kolejne wiadomości będę wymieniane drogą mailową z adresu kontakt@ladyplaner.pl.

5. Podane przez zwycięzce dane organizator zobowiązuje się strzec w odpowiedni sposób i nie dopuścić do udostępnienia ich innym osobom i podmiotom.

6. W przypadku zmiany obecnej polityki prywatności, wszyscy uczestnicy konkursu zostaną o tym poinformowani stosownym oświadczeniem na portalu Instagram.

7. Podmiotem zbierającym i przetwarzającym dane w związku z konkursem jest Lady Planer Martyna Godlewska, NIP 8381853926, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Piekałkiewicza 3 lok. 37.

Tworzymy także inne indywidualne projekty i zamówienia.
Jeśli masz pomysł, który chcesz z nami zrealizować, napisz:

Lady Planer Martyna Godlewska

projekt: Kwintesencja Studio