top of page

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.ladyplaner.pl

§ 1.
Definicje

Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa świadczone są usługi drogą elektroniczną.
Sprzedawca – firma działająca na terenie Polski zarejestrowana w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej o pełnej nazwie Lady Planer Martyna Godlewska z siedzibą: ul. Sosonowe Wzgórze 11A, 96-300 Benenard o numerze NIP 8381853926 i REGON 366721820, która jest właścicielem niniejszego sklepu internetowego.
Administrator – firma Lady Planer Martyna Godlewska z siedzibą: ul. Piekałkiewicza 3 lok. 37 00-710 Warszawa, NIP 8381853926, REGON 366721820, która zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z niniejszym regulaminem.
Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.ladyplaner.pl.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Dni robocze – od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Czas realizacji – to czas wykonania produktu i przygotowania go do dostarczenia Klientowi.
Produkt gotowy – produkt mający ostateczny kształt, w którym klient nie może wprowadzać żadnych zmian.
Produkt spersonalizowany – produkt mający otwartą formę, który klient może kreować poprzez wybór opcji, lub w którym klient może wprowadzać swoje zmiany w zakresie określonym przez Sprzedawcę (np. wygląd okładki, data rozpoczęcia, niestandardowe wypełnienie stron, oznaczenie imieniem i/lub nazwiskiem).

 

§ 2.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, który znajduje się pod adresem www.ladyplaner.pl.
2. Droga kontaktu ze sklepem: kontakt@ladyplaner.pl
3. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
4. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

§ 3.
Zasady zakupów

1. Wszystkie produkty można zakupić za pomocą sklepu internetowego.
2. Korzysatnie ze sklepu internetowego nie wymaga od Klienta zakładania konta w serwisie.
3. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma na podany adres mailowy potwierdzenie złożenia zamówienia.
4. Niektóre produkty wymagają dodatkowo wypełnienia formularza personalizacji poprzez Google Forms. Nie wymaga to dodatkowo zakładania konta, podawania haseł, innych informacji lub danych kontaktowych.
5. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
6. W przypadku niektórych produktów Klient może przesłać własne materiały (zdjęcia, grafiki, teksty) do umieszczenia na okładce lub na innych częściach produktu. Materiały te używane są wyłącznie na prośbę Klienta, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszanie innych praw oraz roszczenia osób trzecich. Sprzedawca nie ma prawa użyć tych materiałów w jakikolwiek inny sposób.Klient, po określeniu wszystkich aspektów personalizacji produktu, otrzyma w ciągu 2 dni roboczych jego bezpłatną wizualizację na podany podczas składania zamówienia w sklepie adres e-mail. Zatwierdzenie przesłanej wizualizacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zamówienia i zgodą na realizację produktu.
7. Zawarcie umowy rozpoczyna się w momencie zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.
8. Klient może wprowadzać zmiany w zamówionych produktach, o ile Sprzedawca nie rozpoczął procesu ich realizacji.
9. Czas realizacji wszystkich produktów wynosi do 14 dni roboczych.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji z przyczyn od niego niezależnych, takich jak awarie sprzętowe, opóźnienie w dostawie materiałów itp.
11. Wszystkie istotne informacje dotyczące zmian w realizacji zamówień znajdują się na stronie www.ladyplaner.pl/aktualnosci. Klient ma obowiązek zapoznania się z ich treścią przed złozeniem zamówienia.
12. Dokładny opis, wykonanie i cena każdego produktu znajdują się w sklepie internetowym na podstronie danego produktu.

§ 4.
Płatności

1. Płatności za zakupy można dokonać za pomocą tradycyjnego przelewu na konto firmowe o danych przekazanych Klientowi przez Sprzedawcę w momencie złożenia zamówienia przez Klienta lub za pośrednictwem serwisu PayU. 
2. Wpłaty za zamówione produkty spersonalizowane można dokonać zaraz po złożeniu zamówienia lub dopiero po otrzymaniu i zatwierdzeniu przesłanej wizualizacji.
3. Realizacja zamówienia rozpocznie się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy.

§ 5.
Zasady dostawy

1. Dostawa zakupionych produktów dostarczana jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem kuriera Poczty Polskiej, DPD lub InPost.
2. Całkowity koszt dostawy zakupionych produktów ponosi Klient, chyba, że Sprzedawca postanowi inaczej.
3. Cena dostawy nie jest wliczona w cenę produktu.
4. Cena dostawy zostaje wyświetlana i doliczana do zamówienia przy jego składaniu w sklepie internetowym.
5. Cena dostawy na terenie Polski wynosi 15 zł.
6. W przypadku dostawy produktu poza granice kraju, Klient powinien wysłać zapytanie do Sprzedawcy drogą mailową na adres kontakt@ladyplaner.pl w celu ustalenia szczegółów takiej dostawy.
7. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan produktów wysłanych za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika.
8. Nie ma możliwości wysłania produktów metodą za pobraniem.
9. Nie ma możliwości odbioru osobistego zakupionych produktów.

10. Nie nadajemy przesyłek do Paczkomatów (może to uszkodzić produkty wykonane z papieru). Za samodzielne przekierowanie przesyłki do Paczkomatu odpowiada Klient.
11. Czas dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych.
12. Czas dostawy nie wlicza się w czas realizacji zamówienia.
13. Po wysłaniu przesyłki, Klient otrzyma na podany podczas składania zamówienia w sklepie adres mailowy potwierdzenie wysłania wraz z numerem przesyłki do śledzenia.
14. W przypadku, gdy Klient nie odbierze od przewoźnika przesyłki i zostanie ona zwrócona do Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest pokryć opłatę w wysokości dwukrotności opłaty za przesyłkę, ze względu na koszt zwrotu i koszt ponownego wysłania przesyłki. Przesyłka zostanie odesłana Klientowi przez Sprzedawcę po zaksięgowaniu przelewu.

§ 6.
Zwroty i reklamacje

1. Ze względu na to, że każdy produkt wykonywany jest na specjalne zamówienie Klienta/ma spersonalizowany charakter/jest czasowo ograniczony w przydatności, nie ma możliwości zwrotu produktu bez podania konkretnej przyczyny.
2. Klient może zwrócić zakupiony produkt wyłącznie ze względu na:
a) wady techniczne;
b) wykonanie produktu niezgodnie ze złożonym zamówieniem;
c) wykonanie produktu niezgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami.
3. Ze względu na wykonanie produktu na specjalne życzenie Klienta, Sprzedawca w pierwszej kolejności podejmie próbę naprawy reklamowanego produktu, a następnie, w przypadku braku możliwości naprawy, rozważy zwrot płatności za to zamówienie.
4. Koszty dostarczenia do Sprzedawcy produktu reklamowanego lub zwracanego ponosi Klient.
5. W przypadku chęci Klienta dokonania reklamacji produktu, powinien on skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową na adres kontakt@ladyplaner.pl, w ciągu 10 dni kalendarzowych od momentu wejścia w posiadanie produktu.
6. Czas naprawy wadliwego produktu, wymiana na nowy lub zwrot gotówki za zwrócony produkt wynosi do 14 dni roboczych od momentu dostarczenia przez Klienta produktu, który chce naprawić, wymienić bądź zwrócić.

§ 7.
Polityka prywatności

Przechowywane przez Administratora dane osobowe Klientów posłużą wyłącznie do realizacji i wysyłki zamówienia oraz do kontaktu z Klientem w czasie realizacji zamówienia. Podawane dane nie będą przez nas wykorzystywane w sposób inny niż realizacja zamówienia i niezbędny do tego kontakt z Klientem. Nie będą one także przekazywane osobom trzecim.

Administratorem podanych danych osobowych jest firma: Lady Planer Martyna Godlewska, zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej, z siedzibą w Warszawie 00-710 ul. Jana Piekałkiewicza 3 lok. 37, NIP 8381853926, REGON 366721820.

Dane zbierane są za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://www.ladyplaner.pl/oraz platformy Google Forms podczas składania zamówienia przez Klienta. Zakupy w sklepie nie wymagają rejestracji, potrzebne jest jedynie podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia: Imię i nazwisko, adres do wysyłki, telefon kontaktowy, adres e-mail.

Klient nie ma obowiązku przekazywania danych osobowych Administratorowi, jednak odmowa ich podania uniemożliwi Klientowi zakupy w naszym sklepie.

Przekazane dane są przechowywane podczas realizacji zamówienia, a także po zakończeniu realizacji zamówienia:
w celu dochodzenia wszelkich roszczeń związanych z otrzymanym zamówieniem,
w celach podatkowych i rachunkowych,
w celu prowadzenia historii zamówień sklepu,
nie dłużej niż 10 lat od daty realizacji złożonego zamówienia.

Dane będą przechowywane przez Administratora w sposób bezpieczny i kontrolowany. Administrator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by powierzone dane były przechowywane w najwyższym stopniu bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
w sklepie internetowym zabezpieczonym hasłem,
w serwisie do nadawania przesyłek zabezpieczonym hasłem,
na komputerze zabezpieczonym hasłem,
w wersji papierowej w biurze zamkniętym na klucz, z odpowiednimi zabezpieczeniami.
Do w/w miejsc dostęp ma wyłącznie właściciel firmy.

§ 8.
Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy prawa.
2. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 

bottom of page