REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.LADYPLANER.PL

 

§ 1.

Definicje

 

Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa świadczone są usługi drogą elektroniczną.

 

Sprzedawca – firma działająca na terenie Polski zarejestrowana w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej o pełnej nazwie Lady Planer Martyna Godlewska z siedzibą: ul. Piekałkiewicza 3 lok. 37
00-710 Warszawa o numerze NIP 8381853926 i REGON 366721820, która jest właścicielem niniejszego sklepu internetowego.

 

Administrator – firma Lady Planer Martyna Godlewska z siedzibą: ul. Piekałkiewicza 3 lok. 37 00-710 Warszawa, NIP 8381853926, REGON 366721820, która zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z niniejszym regulaminem.

 

Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.ladyplaner.pl.

 

Regulamin – niniejszy regulamin.

 

Dni robocze – od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Czas realizacji – to czas wykonania produktu i przygotowania go do dostarczenia Klientowi.

 

Produkt gotowy – produkt mający ostateczny kształt, w którym klient nie może wprowadzać żadnych zmian.

 

Produkt spersonalizowany – produkt mający otwartą formę, w którym klient może wprowadzać swoje zmiany w zakresie określonym przez Sprzedawcę.

 

§ 2.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, który znajduje się pod adresem www.ladyplaner.pl.

2. Dane kontaktowe sklepu:

kontakt@ladyplaner.pl, tel. 519586043

3. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

4. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

 

§ 3.

Zasady zakupu produktów gotowych

 

1. Produkty gotowe można zakupić w sklepie internetowym.

2. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

3. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma na podany adres mailowy potwierdzenie złożenia zamówienia.

4. Zawarcie umowy rozpoczyna się w momencie zaksięgowania płatności na naszym koncie.

5. Czas realizacji produktów gotowych to 14 dni roboczych. 

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji z przyczyn od niego niezależnych, takich jak awarie sprzętowe, opóźnienie w dostawie materiałów itp.

7. Dokładny opis, wykonanie i cena każdego produktu znajdują się w sklepie internetowym na podstronie produktu.

§ 4.

Zasady zakupu produktów spersonalizowanych

 

1. Produkty spersonalizowane można zakupić za pomocą sklepu internetowego.

2. Niektóre produkty wymagają dodatkowo wypełnienia formularza personalizacji poprzez Google Forms.

3. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

4. W przypadku produktów personalizowanych Klient może przesłać własne materiały (zdjęcia, grafiki, teksty) do umieszczenia na okładce lub na innych częściach produktu. Materiały te używane są wyłącznie na prośbę Klienta, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszanie innych praw oraz roszczenia osób trzecich.

5. Klient, po określeniu wszystkich aspektów personalizacji produktu, otrzyma w ciągu 2 dni roboczych jego bezpłatną wizualizację na podany podczas składania zamówienia w sklepie adres e-mail.

6. Zatwierdzenie przesłanej wizualizacji jest równoznaczne z ostatecznym potwierdzeniem zamówienia i zgodą na realizację produktu spersonalizowanego.

7. Zawarcie umowy rozpoczyna się w momencie zatwierdzenia przez Klienta przesłanych wizualizacji oraz zaksięgowania płatności na naszym koncie.

8. Klient może wprowadzać zmiany w zamówionych produktach spersonalizowanych, o ile Sprzedawca nie rozpoczął procesu ich realizacji.

9. Czas realizacji produktów spersonalizowanych wynosi 14 dni roboczych.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji z przyczyn od niego niezależnych, takich jak awarie sprzętowe, opóźnienie w dostawie materiałów itp.

11. Dokładny opis, wykonanie i cena każdego produktu znajdują się w sklepie internetowym na podstronie produktu.

 

§ 5.

Płatności

 

1. Płatności za zakupy należy dokonać za pomocą tradycyjnego przelewu na konto firmowe o danych przekazanych Klientowi przez Sprzedawcę w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

2. Wpłaty za zamówione produkty spersonalizowane można dokonać zaraz po złożeniu zamówienia lub dopiero po otrzymaniu i zatwierdzeniu przesłanej wizualizacji.

3. Realizacja każdego zamówionego produktu rozpocznie się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym Sprzedawcy.

 

§ 6.

Zasady dostawy

 

1. Dostawa zakupionych produktów dostarczana jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem Poczty Polskiej.

2. Całkowity koszt dostawy zakupionych produktów ponosi Klient.

3. Cena dostawy nie jest wliczona w cenę produktu.

4. Cena dostawy zostaje wyświetlana i doliczana do zamówienia przy jego składaniu w sklepie internetowym.

5. Cena dostawy na terenie Polski wynosi 15 zł.

6. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan produktów wysłanych za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika.

7. Nie ma możliwości wysłania produktów metodą za pobraniem.

8. Nie ma możliwości odbioru osobistego zakupionych produktów.

9. Czas dostawy nie wlicza się w czas realizacji zamówienia.

10. Po wysłaniu przesyłki, Klient otrzyma na podany podczas składania zamówienia w sklepie adres mailowy potwierdzenie wysłania wraz z numerem przesyłki do śledzenia.

 

 

§ 7.

Zwroty i reklamacje

 

1. W przypadku produktów gotowych, Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do zwrotu wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie produktu, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w jego posiadanie.

3. W przypadku jakichkolwiek wad produktu gotowego Klient ma prawo do zwrotu lub wymiany produktu na wolny od wad.

4. W przypadku produktów spersonalizowanych, Klient, ze względu na wykonanie produktu na specjalne zamówienie, nie ma możliwości zwrotu produktu bez podania konkretnej przyczyny.

5. Klient może zwrócić zakupiony produkt spersonalizowany wyłącznie ze względu na:

a) wady techniczne;

b) wykonanie produktu niezgodnie ze złożonym zamówieniem;

c) wykonanie produktu niezgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami.

6. Ze względu na wykonanie produktu spersonalizowanego na specjalne życzenie Klienta, Sprzedawca w pierwszej kolejności podejmie próbę naprawy reklamowanego produktu, a następnie, w przypadku braku możliwości naprawy, rozważy zwrot płatności za to zamówienie.

7. Koszty dostarczenia do Sprzedawcy produktu reklamowanego lub zwracanego ponosi Klient.

8. W przypadku chęci Klienta dokonania zwrotu lub wymiany produktów, powinien on skontaktować się ze Sprzedawcą w wybrany sposób przez podane na stronie dane kontaktowe.

9. Czas zwrotu gotówki za zwrócony produkt, naprawa wadliwego produktu lub wymiana na nowy produkt wynosi 14 dni roboczych od momentu dostarczenia przez Klienta produktu, który chce zwrócić, naprawić bądź wymienić.

10. Zwrot płatności za zwrócone zamówienie jest pomniejszony o koszt przesyłki, który poniósł Klient składając to zamówienie.


§ 8.

Polityka prywatności

 

Przechowywane przez Administratora dane osobowe Klientów posłużą wyłącznie do realizacji i wysyłki zamówienia oraz do kontaktu z Klientem w czasie realizacji zamówienia. Podawane dane nie będą przez nas wykorzystywane w sposób inny niż realizacja zamówienia i niezbędny do tego kontakt z Klientem. Nie będą one także przekazywane osobom trzecim.

 

Administratorem podanych danych osobowych jest firma: Lady Planer Martyna Godlewska, zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej, z siedzibą w Warszawie 00-710 ul. Jana Piekałkiewicza 3 lok. 37, NIP 8381853926, REGON 366721820.

 

Dane zbierane są za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://www.ladyplaner.pl/ oraz platformy Google Forms podczas składania zamówienia przez Klienta. Zakupy w sklepie nie wymagają rejestracji, potrzebne jest jedynie podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia: Imię i nazwisko, adres do wysyłki, telefon kontaktowy, adres e-mail.

 

Klient nie ma obowiązku przekazywania danych osobowych Administratorowi, jednak odmowa ich podania uniemożliwi Klientowi zakupy w naszym sklepie.

 

Przekazane dane są przechowywane podczas realizacji zamówienia, a także po zakończeniu realizacji zamówienia:

  • w celu dochodzenia wszelkich roszczeń związanych z otrzymanym zamówieniem,

  • w celach podatkowych i rachunkowych,

  • w celu prowadzenia historii zamówień sklepu,

  • nie dłużej niż 10 lat od daty realizacji złożonego zamówienia.

 

Dane będą przechowywane przez Administratora w sposób bezpieczny i kontrolowany. Administrator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by powierzone dane były przechowywane w najwyższym stopniu bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

  • w sklepie internetowym zabezpieczonym hasłem,

  • w serwisie do nadawania przesyłek zabezpieczonym hasłem,

  • na komputerze zabezpieczonym hasłem,

  • w wersji papierowej w biurze zamkniętym na klucz, z odpowiednimi zabezpieczeniami.

Do w/w miejsc dostęp ma wyłącznie właściciel firmy.

 

 

§ 9.

Postanowienia końcowe

 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy prawa.

2. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Tworzymy także inne indywidualne projekty i zamówienia.
Jeśli masz pomysł, który chcesz z nami zrealizować, napisz:

Lady Planer Martyna Godlewska

projekt: Kwintesencja Studio